KÖP OCH LEVERANSVILLKOR

Dessa villkor gäller för användning och köp på webbplatsen som drivs av Ten Protection AB (publ) org.nr 559226-5127.


Villkoren gäller i tillämpliga delar för alla kategorier av kunder, såvida inte annat anges eller följer av lag. Kund kan antingen vara representant för ett företag eller privatperson och benämns i den följande texten som ”kund” eller ”du”. För företag med flera användare gäller dessa villkor för företaget och varje enskild användare.

KONTAKTINFORMATION TEN PROTECTION AB

TEN Protection AB (publ)
Org. nr 559226-5127
Postadress: Trotzgatan 29, 791 72 Falun
Telefon: 010-585 54 40
E-post: info@tenprotection.se

 

BESTÄLLNINGEN

Beställningar som gjorts via Ten Protections webbplats är bindande. Vid beställning på webben får du en beställningsbekräftelse vilket innebär att beställningen är mottagen av systemet. När ordern är registrerad får du ett ordererkännande och det är först då avtal om köp har ingåtts. Om beställningsbekräftelse och/eller ordererkännande skulle utebli från din avsedda beställning måste du så snart som möjligt ta kontakt med Ten Protection kundservice.

PRISER OCH PRODUKTINFORMATION

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Ten Protection webbplatser om annat inte uttryckligen avtalats. Priserna redovisas både före beställning och i beställningsbekräftelsen.


Informationen på Ten Protections webbplats tillhandahålls för att underlätta ditt köpbeslut och uppdateras löpande för att vara korrekt. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och andra felaktigheter. Om vi upptäcker att ett felaktigt pris har angetts för en produkt som du beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan ordern genomförs.

KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN
Ten Protection erbjuder emellanåt kampanjer och erbjudanden för vissa produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller de förmånligare priserna eller villkoren under den period som finns angiven på webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter såvida detta inte uttryckligen anges. Ten Protection förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjer och erbjudanden.

LEVERANSER

Normal leveranstid är 2-3 arbetsdagar för varor som lagerförs på Ten Protections centrallager. Vid ev. förseningar informerar vi i möjligaste mån om anledningen till förseningen och ny beräknad leveranstidpunkt (som privatperson har du vid betydande förseningar rätt att häva köpet utan kostnad). Leverans sker till den adress och på det sätt du anger i samband med beställningen eller enligt avtal med oss.

Om beställningen understiger 650 kr exkl moms utgår en enhetfrakt om 49 kr.


Vid outlösta leveranser förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för frakt samt administrativa kostnader. I de fall kostnaden för frakten överstiger aktuellt belopp har vi rätt att ta betalt för den faktiska kostnaden.

FELAKTIGA LEVERANSER OCH SKADAT GODS

Ibland händer det tyvärr att det uppkommer skador i samband med leverans. Som kund måste du därför noga kontrollera din försändelse vid mottagandet genom att stämma av att du fått korrekt antal kollin enligt frakthandlingen. Om godset är uppenbart skadat ska du helst inte ta emot det, alternativt omedelbart anmäla till postombudet eller transportören att godset är skadat.
Om du efter att ha tagit emot och packat upp produkterna upptäcker att någon vara är felaktig, saknas eller är skadad ska du inom 5 dagar efter mottagande av leveransen anmäla detta till Ten Protection (för privatperson gäller att anmälan ska göras inom skälig tid eller så snart felet borde ha upptäckts). Det ligger på ditt ansvar att inom tidsfristen öppna och kontrollera försändelsen för att kontrollera att det inte finns några skador eller andra brister.

ÅNGERRÄTT OCH RETURER

Vår målsättning är att du alltid ska vara helt nöjd med ditt köp hos Ten Protection. Du har alltid rätt att ångra dig genom att meddela oss inom 14 dagar från det att du eller någon som företräder dig tagit emot din beställning. Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till order@tenprotection.se  (du som handlar som privatperson kan använda Konsumentverkets ångerblankett). Du kan också välja att endast returnera en del av din beställning, avtalet gäller då för övriga delar av beställningen. Återbetalning sker inom 14 dagar från dagen vi mottagit meddelandet, förutsatt att varan eller varorna kommit åter eller du lämnat bevis på att de återsänts.

Observera att det inte betraktas som ett nyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.
För att fullfölja din ångerrätt måste du kontakta oss för att få en returfraktsedel som ska användas för att returnera varan eller varorna inom 14 dagar från det att du meddelat oss att du önskar ångra köpet. Kostnaden för returfrakten betalas av dig som kund. Som privatperson måste du inte använda vår returfraktsedel (vi rekommenderar det dock starkt). Vi accepterar inte returer som sker mot postförskott, som rekommenderad försändelse eller som privatpaket som måste hämtas hos ombud. Returer ska adresseras till vårt centrallager: Ten Protection AB c/o Förlagssystem/Proflog, Tunavägen 90, 79161 Falun.
Produkter som du returnerar ska vara oanvända. Tänk på att använda lämpligt emballage så att produkten inte skadas under transporten.

REKLAMATION OCH GARANTI

Om du köpt en vara av oss som är felaktig eller om det uppstått fel eller dröjsmål i leveransen har du rätt att reklamera ditt köp. Du kan då be om att vi avhjälper felet, gör en ny leverans, gör prisavdrag eller ger dig ersättning för att själv avhjälpa felet. I allvarliga fall har du rätt att häva köpet. Observera att reklamationer av varor endast avser defekter på grund av fabrikationsfel och inte normalt slitage.


Ten Protection ansvarar normalt för tillverkningsfel inom 12 månader från ursprungligt inköpsdatum som ska styrkas med faktura eller kvittokopia.
Som privatperson har du enligt konsumentköplagen rätt att reklamera en produkt inom tre år från det att du har tagit emot produkten.


Om du anser att det är fel på en produkt ska du skicka oss ett meddelande där du beskriver felet. Du måste skicka meddelandet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, normalt inom 14 dagar (för privatperson gäller 2 månader). Vi meddelar därefter hur du gör för att returnera varan och ta garantin i anspråk. Notera att vi inte accepterar returer som sker på annat sätt än vi har anvisat.
Om produkten brukats efter att ett fel upptäckts gäller inte garantin.

BETALNING

Som privatperson betalar du via Svea och kan välja att betala med kreditkort, direktbetalning, faktura eller delbetalning, mer information hittar du i Sveas villkor. Företagskunder betala via Svea med kreditkort, swish eller faktura.

PERSONUPPGIFTER OCH UPPHOVSRÄTT

Som kund ansvarar du för att de personuppgifter du lämnar i samband med användningen av vår webbplats är korrekta och fullständigt ifyllda. Du ansvarar även för att ingen får tillgång till dina inloggningsuppgifter. Kontakta oss omgående om du misstänker att dina uppgifter missbrukas.


Ten Protection är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter du lämnar i samband med användning av vår webbplats. Information om hur vi behandlar kunders personuppgifter finns i Ten Protections  policy för behandling av kunders personuppgifter.

OM DU INTE ÄR NÖJD

Som kund kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Ten Protection ARN:s rekommendationer. Du kan även använda dig av EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Du som privatperson kan även kontakta din kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information.

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i händelse av tvist avgöras i Sverige av allmän domstol.Avtalskund logga in
TEN PROTECTION AB © 2021 All Rights Reserved

Vänligen välj företag eller privat

Företag Privat