TEN PROTECTIONS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Ten Protection värnar din personliga integritet. Det innebär exempelvis att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer de regler som gäller kring dataskydd. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har samt vad du gör om du har frågor.VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Ten Protection, org. nr 559226-5127, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Ten Protection värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.   
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

När du besöker Ten Protections webbsidor som identifierad dig som kund, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss, samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, eventuella bilder och annan ärenderelaterad information (till exempel information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst och support). Din kreditkortsinformation hålls säkert genom vår betalningsleverantör.  De hålls säkra på en krypterad server. Vi sparar inte dina kreditkortsuppgifter på vår hemsida och kan heller inte få tillgång till dem.

Den personliga information du tillhandahåller överförs via en säker server med SSL-kryptering.

Webshoppens värd är Askås Internet- & Reklambyrå AB (nedan kallat Askås) som tillhandahåller den elektroniska e-handelsplattformen där Ten Protection säljer produkterna. Personuppgifter registrerade i vår webbshop lagras via Askås datalagring och databaser i enlighet med Askås policy.

VARFÖR BEHANDLAR TEN PROTECTION DINA PERSONUPPGIFTER?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Ten Protection, använder vi dessa uppgifter för följande ändamål:  

 • För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp (nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig).
 • För att kunna hantera kundtjänstärenden (hjälpa dig vid frågor om produkter, leveranser eller klagomål).
 • För att kunna skicka generell och personlig marknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier (till exempel ge dig erbjudanden om produkter vi tror att du kan vara intresserad av).
 • För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem (kunna förstå din kundupplevelse och därigenom implementera förbättringar).
 • För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster (det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning).
 • För att kunna genomföra ditt deltagande i eventuella tävlingar och event.
 • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

NÄR VI KAN KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER

Ten Protection delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.   

Ten Protection minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.   

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

LAGRING OCH LAGRINGSTID

På Ten Protection behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa möjliga servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som de från början samlades in för. Uppgifterna sparas också under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Vi på Ten Protection har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. 

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden.   
• När det gäller din köphistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik efter 3 år (lagkrav är ett undantag). 
• Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år.  


Information som samlas in efter samtycke: 
Om du besöker Ten Protections hemsida kommer vi att inhämta samtycke från dig innan vi gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar Ten Protection så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader.

SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

På Ten Protection säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den.

DINA RÄTTIGHETER

Ten Protection vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. I de fall du har användarkonto hos Ten Protection har du själv möjlighet att logga in och rätta felaktiga uppgifter.   

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig, vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Ten Protection tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.   

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring. 

KLAGOMÅL OCH TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Ten Protection.

Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-post info@tenprotection.se

TEN PROTECTIONS BEHANDLING
AV PERSONUPPGIFTER

Ten Protection värnar din personliga integritet. Det innebär exempelvis att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer de regler som gäller kring dataskydd. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har samt vad du gör om du har frågor.VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Ten Protection, org. nr 559226-5127, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Ten Protection värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.   
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

När du besöker Ten Protections webbsidor som identifierad dig som kund, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss, samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, eventuella bilder och annan ärenderelaterad information (till exempel information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst och support). Din kreditkortsinformation hålls säkert genom vår betalningsleverantör.  De hålls säkra på en krypterad server. Vi sparar inte dina kreditkortsuppgifter på vår hemsida och kan heller inte få tillgång till dem.

Den personliga information du tillhandahåller överförs via en säker server med SSL-kryptering.

Webshoppens värd är Askås Internet- & Reklambyrå AB (nedan kallat Askås) som tillhandahåller den elektroniska e-handelsplattformen där Ten Protection säljer produkterna. Personuppgifter registrerade i vår webbshop lagras via Askås datalagring och databaser i enlighet med Askås policy.

VARFÖR BEHANDLAR TEN PROTECTION DINA PERSONUPPGIFTER?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Ten Protection, använder vi dessa uppgifter för följande ändamål:  

 • För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp (nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig).
 • För att kunna hantera kundtjänstärenden (hjälpa dig vid frågor om produkter, leveranser eller klagomål).
 • För att kunna skicka generell och personlig marknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier (till exempel ge dig erbjudanden om produkter vi tror att du kan vara intresserad av).
 • För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem (kunna förstå din kundupplevelse och därigenom implementera förbättringar).
 • För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster (det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning).
 • För att kunna genomföra ditt deltagande i eventuella tävlingar och event.
 • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

NÄR VI KAN KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER

Ten Protection delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.   

Ten Protection minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.   

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

LAGRING OCH LAGRINGSTID

På Ten Protection behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa möjliga servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som de från början samlades in för. Uppgifterna sparas också under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Vi på Ten Protection har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. 

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden.   
• När det gäller din köphistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik efter 3 år (lagkrav är ett undantag). 
• Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år.  


Information som samlas in efter samtycke: 
Om du besöker Ten Protections hemsida kommer vi att inhämta samtycke från dig innan vi gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar Ten Protection så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader.

SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

På Ten Protection säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den.

DINA RÄTTIGHETER

Ten Protection vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. I de fall du har användarkonto hos Ten Protection har du själv möjlighet att logga in och rätta felaktiga uppgifter.   

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig, vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Ten Protection tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.   

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring. 

KLAGOMÅL OCH TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Ten Protection.

Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-post info@tenprotection.se.Avtalskund logga in
TEN PROTECTION AB © 2021 All Rights Reserved

Vänligen välj företag eller privat

Företag Privat